Targi

Роллеты
Aluprof

с Сертификатом института
пассивных домов

Banner Image 1

3000 м² иллюминаторов
в Галерее «Wroclavia»

специальные решения Aluprof

Объект: Galeria Wroclavia

Pollard Street, Manchester 2012

Энергосберегающие системы

Новый стандарт в строительстве

Certyfikat Breem Excellent: Pollard Street, Manchester 2012

Sky Tower

Фасадные системы Aluprof

высота 212 м

Объект: SKY TOWER, Вроцлав

Banner Image 1

Безопасный

и теплый дом

Строительство частных

Banner Image 1

Творим пространство

создаем форму

Объект: Centrum Nanotechnologii Uniwersytetu RzeszowskiegoMB-SR100, MB-SR80


В связи с реализацией контракта на поставку и монтаж комплектного фасада для нового терминала Аэропорта им. Фридерика Шопена в г. Варшаве, в 2005 г. были полностью  вновь разработаны технические решения в области алюминиево-стеклянных фасадных стен. Их целью было обеспечение самых изысканных требований, какие были поставлены к объекту, а также самого лучшего подбора алюминиевых систем к архитектурному виду. Это было достигнуто путем предложенной концепции для алюминиевых профилей, определенных эстетических качеств и их вида.

Фасад принципиально можно разделить на две части - ТЕРМИНАЛ и ПИРС, в которых применены следующие системы фасадных стен: для части ПИРС система MB-SG60 и MB-SR100, для части ТЕРМИНАЛ MB-SR80. Также следует заметить, что на этом объекте установлена одна из самых современных систем остекления фирмы Главербел:  Planibel Energy NT 10 мм – 16 мм Argon - Stratophone 66.1, для обеспечения самых лучших параметров звукоизоляции и термоизоляции, а также высокой прозрачности.
Примеры некоторых выборочных параметров остекления:
Light Transmission LT(%) 69
Light Reflection LR (%) 12
U-Value (В/m2 K) 1

PIRS - zastosowane systemy ścian osłonowych aluminiowo-szklanych MB-SG60 i MB-SR100
Elewacja Pirsu od poziomu +5.30 wykonana jest w całości jako pochylona ściana kurtynowa szklona zestawami przeziernymi izolacyjnymi o grubości 39 mm.

Konstrukcja, geometria i wygląd:
Widoczna szerokość zewnętrzna słupów i rygli wynosi 60 mm. Wielkość profili zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. Kąt nachylenia od pionu konstrukcji elewacji: 10° na zewnątrz. Konstrukcję elewacji stanowi system słupowo-ryglowy odwrócony, tzn. nośne profile aluminiowe (słupy i rygle) umieszczone są na zewnątrz, natomiast od strony pomieszczenia widoczna jest gładka powierzchnia szkła, wykonywana w technologii szklenia strukturalnego.

Takie podejście spowodowało, że szkielet słupowo-ryglowy jest zaprojektowany jako konstrukcja elementowa, a zatem wszystkie prace przygotowawcze, łączeniowe wykonane są w warsztacie produkcyjnym. Rygle łączone są ze słupami połówkowymi za pomocą specjalnych łączników aluminiowych oraz wkrętów stabilizujących, co daje bardzo sztywną ramę a jednocześnie umożliwia prawidłowe kompensowanie dylatacji termicznej poziomej. Dylatacja termiczna pionowa realizowana jest poprzez specjalny łącznik słup-słup. W systemie zastosowano połączony schemat drenażu i wentylacji tzn. że kanały drenażowe w profilach słupów i rygli są ze sobą połączone i dodatkowo w środku każdego pola jest wykonywany otwór drenażowo-wentylacyjny.

Dla zapewnienia bardzo wysokiej izolacyjności termicznej profili do systemu został wprowadzony izolator ze specjalnego materiału, który powoduje że Uf dla ramy wynosi 1,64 [W/m2K].

Dodatkowo została wprowadzona specjalna uszczelka centralna, która znacznie poprawia izolacyjność akustyczną przegrody oraz ma dodatkowe zadanie uszczelniające.

Zarówno słupy jak i rygle zaprojektowano jako specjalne, indywidualne dla potrzeb tego obiektu. Słupy rozmieszczone są w stałych modułach co 2400 mm. Konstrukcja elewacji mocowana jest za pomocą wsporników aluminiowych do umieszczonych po zewnętrznej stronie teowych elementów stalowych. Elementy wypełniające pola będą wykonane z zastosowaniem oszklenia stałego (szyba zespolona) w systemie szklenia strukturalnego. Szerokość fug silikonowych wynosi 20 mm. Narożniki budynku zostaną wykonane jako cało-szklane.

Podstawowe wymagania:
U Uf Rwmin = 40 [dB]

MB-SR100: PIRS, Poziom +0.00

Elewacja parteru wykonana jest w formie ściany kurtynowej słupowo-ryglowej szklonej zestawami przeziernymi izolacyjnymi o grubości 39 mm.

Konstrukcja, geometria i wygląd:
Widoczna szerokość zewnętrzna słupów: 100 mm słupy pośrednie, 50 mm słupy skrajne.
Widoczna szerokość zewnętrzna rygli: 100 mm rygle pośrednie, 50 mm rygle skrajne.
Wielkość profili zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami wymagań techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. Słupy rozmieszczone są w stałych modułach co 1200 mm.
Elewacja słupowo-ryglowa mocowana jest do zewnętrznej ściany murowanej oraz elementów stalowych.
Cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest to, że listwy dociskowe i maskujące zostały ułożone na elewacji w formie poziomej linii.

Podstawowe wymagania:
U Uf Rwmin = 40 [dB]

TERMINAL - zastosowany system ściany osłonowej aluminiowo szklanej MB-SR80

MB-SR80

Elewacja Terminala wykonana jest w całości jako pochylona i pionowa ściana kurtynowa:
- szklona zestawami przeziernymi izolacyjnymi o grubości 39mm
- wypełniona panelami aluminiowymi w strefie górnej i dolnej

Konstrukcja, geometria i wygląd:
Widoczna szerokość zewnętrzna słupów: 80 mm, rygli: 100 mm. Wielkość profili opracowana jest zgodnie z wymaganiami techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. Kąt nachylenia konstrukcji od pionu wynosi 8° na zewnątrz na elewacji frontowej oraz 0° na elewacjach bocznych. Konstrukcję fasady stanowi system słupowo-ryglowy.

Zarówno słupy jak i rygle zaprojektowano jako specjalne, obiektowe. Słupy rozmieszczone są w stałych modułach co 2400 mm. Kompensację dylatacji termicznej stanowi odpowiednio zaprojektowane połączenie rygla ze słupem oraz połączenie teleskopowe słup-słup.

Cechą charakterystyczną tego systemu jest przede wszystkim design profili. Specjalny kształt listew maskujących w formie wystających na 100 mm okapów ma podkreślać poziome linie na elewacji. Do profili rygli, szerokich na 100 mm zaprojektowany został słup obiektowy o szerokości 80 mm, który ma dawać właściwe oparcie dla szyb ściany pochylonej i tworzyć wrażenie solidności konstrukcji. Listwa pionowa ukształtowana jest w taki sposób, że wzdłuż profilu wprowadzony został rowek podłużny. Powoduje to widoczność łbów wkrętów sześciokątnych jako zamierzony efekt architektoniczny. MB-SR80 pod względem konstrukcji, połączeń słup-rygiel, oraz drenażu i wentylacji technicznie bazuje na sprawdzonym w wielu realizacjach systemie ściany osłonowej MB-SR50.

Podstawowe wymagania:
U Uf U Rwmin = 40 [dB]

Opracowali:
Dariusz Ruśniok
Jarosław Tomasik


Информационный бюллетень

Если вы хотите получать актуальную информацию о деятельности компании, предложения, акции - подпишитесь на Информационный бюллетень.

Aluprof S.A.
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała 
телефон: +48 (33) 819 53 00
e-mail: aluprof@aluprof.eu
Филия в г. Ополе
ul. Gosławicka 3
45-446 Opole
телефон: +48 (77) 400 00 00
e-mail: aluprof@aluprof.eu
Филия в г. Goleszów
ul. Przemysłowa 10
43-440 Goleszów
tel.: +48 (33) 483 20 10
e-mail: aluprof@aluprof.eu
 
KRS: 0000106225 | NIP: 547-02-42-884 | Уставной капитал: 4 028 350 PLN,-
Районный суд в городе Бельско-Бяла, VIII Экономический Отдел Национального Судебного Реестра
Реализованный проект: Lizard Media