Zimowa promocja na panele drzwiowe AD
Obiekty

Tworzymy

z aluminium

Obiekty

Nowa odsłona

tradycyjnego designu

Obiekty

Tradycyjny wygląd

w nowoczesnym wydaniu

Targi
Systemy przeszklonych ścian działowych
Ściany bezszprosowe przeciwpożarowe MB-78EI w klasach EI30 i EI60
Obiekty

Miliony m2

doświadczenia w aluminium

Targi

Pierwsze
polskie rolety

z certyfikatem Instytutu Domów
Pasywnych w Darmstadt

Banner Image 1

Świetliki wstęgowe

dedykowane rozwiązania Aluprof

Obiekt: Galeria Katowicka

Pollard Street, Manchester 2012

Systemy energooszczędne

nowy standard w budownictwie

Certyfikat Breem Excellent: Pollard Street, Manchester 2012

Sky Tower

Aluprof

Najwyżej w Polsce

Obiekt: Sky Tower, Wrocław 2012

Banner Image 1

Bezpieczny

i ciepły dom

Budynek prywatny

Banner Image 1

Kreujemy przestrzeń

tworzymy formę

Obiekt: Centrum Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin usługi Newsletter Aluprof

     

ALUPROF S.A. publikuje  niniejszy  Regulamin na  podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.,  poz. 1030 ).

 

I. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Adres elektroniczny - system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku ALUPROF S.A.
 3. Newsletter  - bezpłatna informacja handlowa lub marketingowa w formie listu elektronicznego przesyłana Usługobiorcy.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z usługi elektronicznej Newsletter.
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 6. Usługa elektroniczna - bezpłatna usługa elektroniczna Newsletter.
 7. Usługodawca – ALUPROF S.A. , który świadczy usługi drogą elektroniczną.
 8. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. 1. ALUPROF S.A. świadczy obecnym i nowym Usługobiorcom bezpłatną Usługę elektroniczną w formie Newslettera.
 2. Powyższa Usługa  jest dostępna po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę.
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną polega na przesyłaniu Informacji handlowej w formie listu elektronicznego na temat nowych produktów, promocji i wydarzeń handlowych. Usługa nie jest wykonywana z zachowaniem regularności, każdorazowa wysyłka informacji zależy od decyzji ALUPROF S.A.
 4. Newsletter  przesyłany na podany adres poczty elektronicznej zawiera:
  a) dane Usługodawcy,
  b) treść,
  c) informację o możliwości rezygnacji z Newslettera i mechanizm umożliwiający zaprzestanie wysyłania na dany adres Newslettera.
 5. Newsletter nie będzie zawierał treści o charakterze bezprawnym

 

III. Zawarcie umowy

 1. 1. W celu otrzymania  Newslettera ALUPROF S.A. należy:
  a) posiadać dostęp do Internetu oraz aktywny Adres elektroniczny,
  b) zarejestrować się jako użytkownik serwisów internetowych: strefa.aluprof.eu lub architekci.aluprof.eu, lub poprzez wprowadzenie swojego adresu e-mail na stronie internetowej aluprof.eu/kontakt
  c) podać w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej (e- mail) oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w formie  Newslettera, zaznaczając w formularzu odpowiednie okienko tzw. checkbox,
  d) aktywować przycisk „Zarejestruj się”,
 2. Z chwilą rejestracji użytkownika serwisów internetowych Aluprof pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje  zawarta umowa  na czas nieokreślony o świadczenie bezpłatnej usługi elektronicznej Newsletter.

 

IV. Rozwiązanie umowy

 1. 1. Usługobiorca może  w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. W celu wypisania się z Newslettera Usługobiorca może:
  a) wysłać wiadomość  mailową na adres aluprof@aluprof.eu lub
  b)  aktywować link :„Rezygnuję”, który znajduje się w stopce  Newslettera .
 3. Jeżeli Usługobiorca aktywuje link rezygnacyjny z subskrypcji Newslettera, wtedy  zostanie przekierowany do strony dezaktywujacej powyższą Usługę.
 4. Usługobiorca potwierdza decyzję rezygnacji z subskrypcji Newslettera.
 5. Usługodawca na podany Adres elektroniczny przesyła informację zwrotną o wypisaniu adresu Usługobiorcy z Newslettera.

 

V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aluprof@aluprof.eu 
 2. poprzez kontakt telefoniczny z Działem Marketingu usługodawcy od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00  pod numerem: 33 81 95 306 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z taryfą operatora).

 

VI. Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w postaci adresów poczty elektronicznej jest Lizard Media Sp. J. w Bielsku-Białej
 2. Dane te są przetwarzane w celu realizacji bezpłatnej Usługi elektronicznej Newsletter.
 3. Administrator danych  osobowych nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca ma prawo wglądu  do swoich danych osobowych oraz ich poprawianie lub żądanie usunięcia.

 

VII.  Postanowienia końcowe

 1. 1. Umowa o  świadczenie usługi Newsletter zawierana jest w języku polskim.
 2. Usługobiorca po zrezygnowaniu z otrzymania  Newslettera może w każdej chwili wznowić niniejszą usługę.
 3. Regulamin Newslettera jest dostępny na stronie https://www.aluprof.eu na zakładce „Newsletter”.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2016 r.Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z życia firmy, oferty, promocje, zapisz sie do newslettera.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALUPROF S.A.

więcej
Aluprof S.A.
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 (33) 819 53 00
fax: +48 (33) 822 05 12
e-mail: aluprof@aluprof.eu
Zakład w Opolu
ul. Gosławicka 3
45-446 Opole 
tel.: +48 (77) 400 00 00
e-mail: aluprof@aluprof.eu
Zakład w Goleszowie
ul. Przemysłowa 10
43-440 Goleszów
tel.: +48 (33) 483 20 10
e-mail: aluprof@aluprof.eu
 
KRS: 0000106225 | NIP: 547-02-42-884 | Kapitał zakładowy/wpłacony: 4 028 350 PLN,-
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Firma Wiarygodna Finansowo
EU GRANTS

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY
W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Realizacja: Lizard Media