Obiekty

ALS ELKE
SECONDE TELT

Obiekty

Schepping

in aluminium

Obiekty

Traditioneel uiterlijk,

moderne uitvoering

Targi
Systeem van glazen scheidingswanden
Brandwerend wandsysteem zonder roeden MB-78EI van de klassen EI30 en EI60
Obiekty

Miljoenen m2

ervaring in aluminium

Targi

Eerste
Poolse rolluiken

met een certificaat van het Passiefhuis
Instituut te Darmstadt

Banner Image 1

3000 m² daklichten
in Galeria Wroclavia

toegepaste oplossingen van Aluprof

Object: Galeria Wroclavia

Pollard Street, Manchester 2012

Energiezuinige systemen

nieuwe standaard in de bouw

Certyfikat Breem Excellent: Pollard Street, Manchester 2012

Sky Tower

Gevelsystemen van Aluprof

212 m hoogte

Object: Sky Tower, Wroclaw 2012

Banner Image 1

Veilig

en warm huis

Privégebouw

Banner Image 1

Wij creëren ruimte

scheppen vorm

Object: Centrum Nanotechnologii Uniwersytetu RzeszowskiegoMB-SR100 en MB-SR80


Vanwege de uitvoering van een contract voor levering en montage van een complete gevel voor de nieuwe luchthaventerminal in Warschau heeft ALUPROF S.A. compleet nieuwe technische oplossingen ontwikkeld op het gebied van vliesgevels van aluminium en glas. Deze moesten voldoen aan de hoogste eisen van het object en de aluminiumsystemen moesten zo goed mogelijk worden aangepast aan de architectonische visie. Dit is bereikt door het voorgestelde concept, bepaalde esthetiek en het uiterlijk van de aluminium profielen.

De gevel kan in principe worden onderverdeeld in de twee delen TERMINAL en PIRS, waarvoor de volgende vliesgevelsystemen zijn gebruikt: voor het PIRS-gedeelte MB-SG60 en MB-SR100, en voor het TERMINAL-gedeelte MB-SR80. Verder moet opgemerkt worden dat in het object een van de modernste beglazingen van het bedrijf Glaverbel zal worden geïnstalleerd: Planibel Energy NT 10 mm - 16 mm Argon - Stratophone 66.1 waarmee de beste parameters voor geluidsdichtheid, thermische isolatie en transparantie worden verkregen. 

Voorbeelden van glasparameters;

Light Transmission LT(%) 69

Light Reflection LR (%) 12

U-Value (W/m2 K) 1

 

PIRS - toepassing van vliesgevelsystemen van aluminium en glas MB-SG60 en MB-SR100

De Pirs-gevel is vanaf het niveau +5,30 in zijn geheel uitgevoerd als hellende vliesgevel

transparante, glazen isolatiesets met een dikte van 39 mm.

Constructie, afmetingen en uiterlijk:

De aan de buitenkant zichtbare breedte van stijlen en dwarsbalken bedraagt 60 mm. De grootte van de profielen is ontworpen in overeenstemming met de regels van de bouwtechniek, natuurkunde en bouwstatica. Hellingshoek van de gevelconstructie ten opzichte van de loodlijn: 10° naar buiten. De gevelconstructie bestaat uit het omgekeerde systeem met stijlen en dwarsbalken. Dit betekent dat de dragende aluminiumprofielen (stijlen en dwarsbalken) aan de buitenkant zijn geplaatst. Aan de binnenkant is een vlakke glasoppervlakte zichtbaar die is uitgevoerd in de structurele beglazingstechniek.

Door deze benadering is het skelet van stijlen en dwarsbalken ontworpen als elementconstructie, waardoor alle voorbereidende werkzaamheden en verbindingen zijn uitgevoerd in de productiewerkplaats. De dwarsbalken zijn verbonden met halve stijlen door middel van speciale aluminium verbindingsstukken en stabilisatieschroeven. Dit levert een bijzonder stijf frame op dat tegelijkertijd de thermische horizontale dilatatie op de juiste wijze compenseert. De thermische verticale dilatatie vindt plaats door middel van een speciale stijl-stijl-verbinding. In het systeem is een gekoppeld drainage- en ventilatieschema toegepast. Dat wil zeggen dat de drainagekanalen in de profielen van de stijlen en dwarsbalken met elkaar zijn verbonden en dat bovendien in het midden van ieder veld een drainage-ventilatieopening is gemaakt.

Om te zorgen voor bijzonder hoge thermische isolatie van de profielen is in het systeem een isolator geïntroduceerd die gemaakt is van speciaal materiaal, waardoor de Uf van het frame 1,64 [W/m2K] bedraagt.

Bovendien is een speciale centrale dichting toegepast die de akoestische isolatie van de scheidingswand aanzienlijk verbetert en tevens een extra dichtingsfunctie vervult.

Zowel de stijlen als de dwarsbalken zijn speciaal ontworpen voor de behoefte van dit object. De stijlen zijn iedere 2400 mm in vaste modules geplaatst. De gevelconstructie is met behulp van aluminium steunen bevestigd op aan de buitenkant geplaatste T-vormige stalen elementen. De opvulelementen van de velden worden uitgevoerd met vast glas (dubbelglas) met een structureel beglazingssysteem. De breedte van de siliconenvoegen bedraagt 20 mm. De hoeken van het gebouw worden volledig van glas gemaakt.

 

Basiseisen:

U ≤ 1,5 [W/ m2K] voor dubbelglaspakketten Pirs (structurele beglazing) 

Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] voor aluminiumprofielen 

Rwmin = 40 [dB]

MB-SR100: PIRS, niveau +0.00

De gevel van de begane grond is uitgevoerd in de vorm van een vliesgevel met stijlen en dwarsbalken, beglazing van transparant isolatieglas met een dikte van 39 mm.

 

Constructie, afmetingen en uiterlijk:

Aan de buitenkant zichtbare stijlbreedte: 100 mm middenstijlen, 50 mm randstijlen.

Aan de buitenkant zichtbare dwarsbalkbreedte: 100 mm middendwarsbalken, 50 mm randdwarsbalken. 

De grootte van de profielen is ontworpen in overeenstemming met de regels van de bouwtechniek, natuurkunde en bouwstatica. De stijlen zijn iedere 1200 mm in vaste modules geplaatst. 

De gevel met stijlen en dwarsbalken is op de gemetselde buitenmuur en stalen elementen bevestigd. 

Kenmerkend voor deze constructie is dat de klemstrips en maskeringsstrips op de gevel zijn aangebracht in de vorm van een horizontale lijn.

 

Basiseisen:

U ≤ 1,1 [W/ m2K] voor dubbelglaspakketten 

Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] voor aluminiumprofielen 

Rwmin = 40 [dB]

TERMINAL - toegepast is het vliesgevelsysteem van aluminium en glas MB-SR80

MB-SR80

 

De gevel van de terminal is in zijn geheel uitgevoerd als hellende verticale vliesgevel: 

- transparante, glazen isolatiesets met een dikte van 39 mm

- het boven- en ondergedeelte is opgevuld met aluminiumpanelen

Constructie, afmetingen en uiterlijk:

Aan de buitenkant zichtbare stijlbreedte: 80 mm, dwarsbalkbreedte 100 mm. De grootte van de profielen is ontworpen in overeenstemming met de regels van de bouwtechniek, natuurkunde en bouwstatica. De hellingshoek van de constructie ten opzichte van de loodlijn bedraagt 8° aan de buitenkant van de frontgevel en 0° aan de zijgevels. De gevelconstructie bestaat uit een systeem met stijlen en dwarsbalken.

Zowel de stijlen als de dwarsbalken zijn speciaal ontworpen voor de behoefte van dit object. De stijlen zijn iedere 2400 mm in vaste modules geplaatst. De thermische dilatatiecompensatie bestaat uit speciaal ontworpen verbindingen van de dwarsbalk met de stijl en telescoopverbindingen stijl-stijl.

Kenmerkend voor dit systeem is vooral het design van de profielen. De bijzondere vorm van de maskeringsstrips in de vorm van 100 mm uitstekende kappen onderstreept de horizontale lijnen van de gevels. Voor de 100 mm brede dwarsbalkprofielen is een objectstijl ontworpen met een breedte van 80 mm die de vereiste steun geeft aan de ruiten van de hellende wand en een solide indruk maakt. De verticale lijst is zodanig gevormd dat zich in de lengte van het profiel een overlangse gleuf bevindt. Hierdoor zijn de zeskantige schroefkoppen zichtbaar als architectonisch effect. MB-SR80 is wat betreft de constructie, de stijl-dwarsbalkverbindingen en de drainage en ventilatietechnisch gezien gebaseerd op het beproefde vliesgevelsysteem MB-SR50.

 

Basiseisen:

U ≤ 1,1 [W/ m2K] voor dubbelglaspakketten 

Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] voor aluminiumprofielen 

U ≤ 0,450 [W/ m2K] voor aluminiumpanelen 

Rwmin = 40 [dB]

 

Opgesteld door:
Dariusz Ruśniok
Jarosław Tomasik


Nieuwsbrief

Indien U informatie wenst te ontvangen over Aluprof producten, innovaties, speciale aanbiedingen en diensten, aarzel dan niet om U in te schrijven.

Aluprof S.A.
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała 
phone: +48 (33) 819 53 00
e-mail: aluprof@aluprof.eu
The Opole plant
ul. Gosławicka 3
45-446 Opole
phone: +48 (77) 400 00 00
e-mail: aluprof@aluprof.eu
The Goleszów plant
ul. Przemysłowa 10
43-440 Goleszów
tel.: +48 (33) 483 20 10
e-mail: aluprof@aluprof.eu
 
KRS: 0000106225 | NIP: 547-02-42-884 | Initial/paid-in capital: 4 028 350 PLN,-
District Court in Bielsko-Biała, the VIII Commercial Department of the National Court Register
Uitgevoerd project: Lizard Media