Targi
Systémy prosklených dělicích stěn
Protipožární stěny bez dělicích příček MB-78EI v třídách EI30 a EI60
Banner Image 1

Kopulovitý světlík

Objektové řešení ALUPROF

Objekt: Katowická galerie

Pollard Street, Manchester 2012

Energeticky úsporné systémy

nový standard ve stavebnictví

Certifikát Breeam Excellent: Pollard Street, Manchester 2012

Sky Tower

Aluprof

míříme vysoko

Objekt: Sky Tower, Wroclaw 2012

Banner Image 1

Bezpečný

a teplý dům

Rodinný dům

Banner Image 1

Utváříme prostor,

tvoříme formu

Objekt: Centrum nanotechnologie Rzeszovské univerzity


MB-SR50N EI požární


 

Požární fasáda MB-SR50N EI je určena ke konstrukci lehkých protipožárních obvodových plášťů, závěsných nebo vyplňujících, ve třídě požární odolnosti EI15, EI30, EI45 nebo EI60 (z exteriéru i interiéru) podle normy PN-EN 1364-3. Systém je klasifikován jako nerozšiřující oheň (NRO). 

 

Konstrukce vychází ze základního fasádního systému MB-SR50N. Požární odolnosti je dosaženo vyplněním sloupků a příček speciálními ohnivzdornými vložkami. Vložka se skládá z hliníkového profilu plnícího roli výztuže, který je pokryt deskami z ohnivzdorného materiálu.

 

V konstrukci jsou použity sloupky o hloubce 85–225 mm a příčky o hloubce 65–189,5 mm.

 

V systému se předpokládá využití spojení se styčnicemi příčky se sloupkem, což umožňuje účinné odvádění vody a náležitou ventilaci prostorů mezi skleněnými tabulemi.

 

Pro dosažení optimální tepelné a zvukové izolace je využito nepřerušeného tepelného můstku (izolátoru) z HPVC a vyprofilovaného skelního těsnění z EPDM.

 

Skla nebo jiné výplně jsou nasazené v přiskelních drážkách utvořených z profilů sloupků a příček, a také přítlačné lišty. V přiskelních drážkách sloupků a příček je použita speciální bobtnající páska. Přítlačná lišta je připevněna k nosným profilům metrickým šroubem a podložkou z nerez oceli. Tento způsob zasklívání zajišťuje protipožární sklo nebo jinou výplň před vypadnutím z rámu během požáru. K výrobě úhlové stěny bylo použito speciálního těsnění.

 

Stěna protipožární fasády MB-SR50N EI by měla být vyrobena v souladu s projektem navrženým individuálně pro daný objekt. Na základě systémové dokumentace a statických výpočtů by měly být definovany hliníkové profily sloupků a příček, příslušenství k ukotvení sloupků ke konstrukci budovy a příček ke sloupkům, schéma rozmístění bodů ukotvení konstrukce stěny ke konstrukci budovy.

 

V projektu by měly být vymezeny všechny ostatní materiály a dílčí části stěny, detaily spojů a těsnění mezi částmi stěny a konstrukcí budovy, a rovněž způsob ventilace a odvodnění stěny. S přihlédnutím k požadavkům vyplývajícím z funkce, lokalizace a geometrie budovy by stěna měla být navrhnuta tak, aby splňovala platné normy.

 

Maximální výška krycí stěny je závislá na parametrech odolnosti, které vychází ze statických výpočtů s tím, že konstrukce by měla být rozdělena na podlaží svislými tepelnými dilatacemi. Maximální vzdálenosti a rozpětí nosných profilů vyplývají ze statických výpočtů konstrukce a rozměrů výplní. Krycí stěna nemá omezení v oblasti délky použije-li se vodorovná dilatace.

 

Systém MB-SR50N EI byl úspěšně odzkoušen v Centrum stavebního inženýrství a.s., Zlín.ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o. 
Na Rovince 879 (CT Park, budova AXIS C, 3. p)
720 00 Ostrava-Hrabová
Czech Republic
tel: +420 595 136 633
fax: +420 595 136 634
e-mail: firma@aluprof.eu
Powered by: Lizard Media